torsdag 10. desember 2009

Mysteriet Gunder Gautesen - født 1774 på "Houchedalen" i Lunder, Norderhov

Gunder var broren til min 4x tippoldemor Guri Gautesdatter. De var helsøsken i en ungeflokk bestående av 18 barn.

Gaute Isaksen var fra Sørsdal i Norderhov, og han giftet seg først den 27. juli 1747 med Guri Paulsdatter fra Haukedal. De giftet seg i Lunder, Norderhov. De fikk 6 barn. Guri Paulsdatter døde på Haukedal i 1756, og Gaute giftet seg igjen med Kari Gundersdatter f. ca 1733 året etter Guri døde. Som oppkallingsreglene var, ble første jentebarnet, Guri f. 1758, oppkalt etter Gautes første kone. Denne Guri døde imidlertid tidlig, og 10 år etter kom min 4x tippoldemor Guri Gautesdatter f. født 1768 på Haukedalen, døpt i Lunder kirke 7. februar 1768.

Gaute Isaksen var en produktiv mann. I hvertfall når det kom til barn. Gaute og Guri fikk sammen 6 barn. Guri døde altså i 1757, og med kone nummer to fikk han ytterligere 12 barn! Altså til sammen 18 barn med 2 koner!
En av disse barna var altså Gunder. Gunder var helbror til min 4x tippoldemor, og født som nr. 9 i ungeflokken. (en rekke av barna døde små).. I 1801 bodde Gunder hos sin søster (mine 4x tippoldeforeldre), Kari Gautesdater og hennes mann Nils Paulsen på Trøgsle


en liten gård ikke så langt fra Sundvolden. (bildet av huset på Trøgsle er tatt av Liv Ofsdal)  Gunder var "Soldat ved en af de danske regimente". Faren, Gaute Isaksen bodde på Sundvolden i samme tellingen, han hadde føderåd.

Gunder giftet seg veldig ung, i Hole kirke 27. desember 1791 med Anne Ellingsdatter (1775-1793), også hun veldig ung. Anne var fra Kroksundet i Hole. Hun var datter av Elling Jacobsen (1735-1777) og Anne Halgrimsdatter (1745-1804).   De fikk sønnen Anders i 1793, men Anne døde i barsel og Anders vokste opp hos sine besteforerldre, Elling og Anne på Kroksundødegården. Siden de giftet seg så veldig unge, er det å tro at Anne var gravid veldig tidlig, men vi har ikke funnet noe spor av dette i kildene foreløpig. Etter Anne Ellingsdatters død eide Gunder halvparten av av Kroksundødegården Vestre. Denne solgte han i februar 1793 (med faren Gaute Isaksen Sundvollen som "curator) til Peder Svensen for 499 riksadaler.Etter dette, er Gunder sporløst forsvunnet i noen år, utenom altså hans opphold i 1801 på Sundvolden hos søsteren.
Jeg har etterlyst Gunder i mange forskjellige fora, og jeg har hatt skrivelser om ham på mine egne hjemmesider opp gjennom årene. Etter en etterlysning i Slektsforum for et par år siden, fikk vi i hvertfall frikjent Gunder fra beskyldningene om "løs trusestrikk" - han var nemlig utsatt for identitetstyveri! Vi trodde dette var noe som skjer i dagens data-alder, men neida, dette skjedde også tidlig på 1800-tallet. I innlegget på slektsforum er det et brev med mye kildebelagt forsknng som frikjenner vår Gunder, og forteller en del om Brynjulf/Brynil Ingebregtsen som var mannen som kalte seg Gunder (Gundersen, ikke Gautesen).

De løse sidene i kirkeboken som er nevnt i innleggene, ligger nå ute i skannet form, og finnes i kirkeboken for Domkirken i Trondheim, (Ministerialbok nr. 601A07 1770-1819)- , Fødte og døpte 1806, Løse vedlegg 1831, I skiftet etter moren Karie Gundersdatter i 1797, står bla. Gunder Gouthesen, 24 aar gammel ved krigstjeneste i Kiøbenhavn. Det er sannsynligvis til de militære kildene vi må for å kunne finne mer om ham.Jeg lurer på om Gunder dro tilbake til København, eller om han ble i Norge. 

2 kommentarer:

Astrid sa...

Nice post! I love the mysteries because they are so much fun to solve. Astrid.

Laila Christiansen sa...

Yes, isn't that right! I have sent an e-mail to the National Archives, since I am in the US now, and cannot go there myself!!